Pháp Cú Kinh

Phat hoc

Trắc nghiệm & Thực thi thân tâm

Trắc nghiệm thân tâm.I


(bài làm số 18)

Trắc nghiệm: là ôn lại, kiểm soát lại những bài tập, bài học trước khi thi.

Thân tâm: nghĩa là thân thể và tâm ý. Trong danh từ của kinh. Gọi là Danh, Sắc. Hay Thân Khẩu ý. Và bàn rộng ra là. Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức. Quán duyên sanh khởi thành “Thập Nhị Nhân duyên”.

Trắc nghiệm thân tâm: Xét lại hành vi tạo tác thiện, ác. Nguyên nhân từ nhân duyên nào, khi chúng ta thấy biết được thì mới tu sửa được.

Trong các bài kệ đã nói lên ba thời trong cuộc sống hàng ngày. “Quá khứ”, “hiện tại”, “tương lại”.

Làm đề tài trắc nghiệm thân tâm là những bài kệ trong kinh Pháp Cú chúng ta đã học qua. Xem tiếp… Hoặc vào blog

—————————————–

Thực Thi Thân Tâm.

(bài làm số 19)

Kính thưa Quí thiện hữu đã tham gia vào trang http://tracnghiemthantam.blogspot.com/ này. Bài làm số 19 là bài sau cùng. Chúng tôi ước nguyện, chính vì tự giác, giác tha. Và hy vọng các Hành giả được hoàn toàn. Giác hạnh viên mãn. Chúng ta không muốn bỏ phí thời gian trong khi tìm Thầy hiền, bạn lành chưa được. Nên. 

            Lấy kinh làm nền tản, Lấy giới làm luật, Lấy Đạo lý làm hành trang! Xem tiếp… Hoặc vào blog…Hay vào Diễn đàn.

Advertisements

Tháng Sáu 19, 2010 Posted by | Trang nhà | | Bạn nghĩ gì về bài viết này?