Pháp Cú Kinh

Phat hoc

Thiện Tri Thức

68 – MẠT PHÁP

Ngài Anh Thiệu Vũ nói với ngài Hối Đường :

Phàm xưng là Thiện Tri Thức (Thiện Tri Thức là người có trí tuệ, có đạo đức, khéo dẫn dắt người khác làm các việc thiện, lợi ích) phải giúp thêm vào việc giáo hóa của Phật tổ, làm cho các hàng tăng sĩ hồi chuyển tâm tính, hướng tâm về đạo, thay đổi ác nghịch, để thành người hữu thiện.

Tỳ khưu thời mạt pháp không tu đạo đức, ít có tiết nghĩa, thường thường hớn hở làm những việc luồn cúi, đút lót như chó vẫy đuôi xin thương, tìm cầu danh lợi ở cửa nhà quyền quí. Một mai nghiệp đầy, phúc hết, trời người chán ghét, làm nhơ nhớp chánh tông, làm liên lụy đến thầy bạn, há không thở dài được ư ?

Ngài Hối Đường im lặng gật đầu.

Kinh Bảy Pháp Thiện Tri Thức

Pháp thứ nhất: Tư cách của người biết rõ nhân.

– Gặp những gì trong hiện tại không phải ngẫu nhiên, mà có nguyên nhân của nó.

– Hiểu rõ sự vật nào mang đến hạnh phúc hay khổ đau.

– Không dính mắc vào nhân dù là nhân hạnh phúc hay nhân khổ đau.

– Tìm hiểu nhân nơi đâu mà có?

– Biết rõ cái nhân và diệt ngay cái nhân vừa mới chớm nở.

– Nhận thức được nhân sanh khổ đau và diệt bằng trí tuệ.

– Nhận thức được nhân hạnh phúc và không bị dính mắc bằng trí tuệ.

– Hạnh phúc mãi mãi trong các hoàn cảnh.

– Không chỉ biết rõ bộ mặt của khổ đau mà còn phải biết rõ gương mặt của hạnh phúc.

– Khi tâm khổ đau sanh lên, tâm này kéo theo tất cả các tâm khổ đau khác, khi tâm hạnh phúc sanh lên, tâm này kéo theo tất cả các tâm hạnh phúc khác.

– Các pháp sanh lên đều do nhân, khi nhân ấy bị diệt thì các pháp khác cũng diệt.

– Một đám rừng bị thiêu rụi không phải bởi một ngọn lửa khổng lồ mà do nơi một đốm lửa rất nhỏ.

– Thực tập chánh niệm để dập tắt đám lửa nhỏ, đề phòng đám lửa to.

Pháp thứ hai: Tư cách của người biết rõ quả.

– Việc làm của mình không bao giớ mất, quả sẽ trả lại cho mình tùy theo hành vi của mình.

– Tìm hiểu nhân của mình đã tạo để thấy rõ quả từ đâu đến.

– Kinh sợ quả hiện tại lấy đó làm gương mà tránh những nghiệp chẳng lành để khỏi quả vị lai.

– Dùng trí tuệ nhìn thấy nhân sanh oan trái và quả của sự gây oan trái, oán thù.

– Dùng nhẫn nại làm vũ khí để chuyển hoá oan trái oán thù, nhận chịu mọi hậu quả do người gây ra hay bản thân đã tạo.

– Sống vui trong đau khổ là giải thoát từng chi tiết đến giải thoát hoàn toàn.

– Biết nhân sanh và diệt ngay cái nhân ấy, đồng thời biết quả khổ của nhân nên kinh sợ quả ấy mà không dám tạo nghiệp gọi là biết quả.

Pháp thứ ba: Tư cách của người biết rõ mình.

– Biết mình là hạng người nào trong xã hội.

– Suy nghĩ thật chu đáo trước khi thực hành.

– Phải lượng sức và tài trí của mình, biết rõ luật lệ, trình độ tu học của mình, và phải nói năng có chánh niệm, như vậy mới an toàn được mọi nơi.

– Càng biết mình càng nhã nhặn lễ phép với người lớn, thương mến nể nang kẻ nhỏ, không vì sợ mà vì sự biết mình.

– Dẹp bớt và chuyển hoá lòng ngã mạn, chỉ một mực khiêm cung là người biết mình thực sự.

– Biết mình là một thành tựu, nên đời sống lúc nào cũng vui vẻ, vì không tạo oan trái, không tranh đua và biết thế nào là đủ sống, gọi là tri túc.

– Quan sát mình xem có đủ năm pháp căn bản không, đó là đức tin vững chắc, học nhiều hiểu rộng, thực tập giới, thực tập buông bỏ, và trau dồi trí tuệ.

– Luôn luôn hành động, nói năng, suy nghĩ theo những điều lành thiện, đem hạnh phúc cho bản thân và xã hội.

Pháp thứ tư: Tư cách của người biết điều độ.

– Biết điều độ trong việc sử dụng tiền bạc và thì giờ.

– Sử dụng tiền để làm các việc lành, phụng sự cha mẹ, giúp đỡ quyến thuộc và chia sẻ người thiếu thốn.

– Sử dụng thì giờ để học tu, học cách sống an vui, học cách làm thầy thuốc của chính mình.

Pháp thứ năm: Tư cách của người biết thì giờ.

– Sử dụng thì giờ của đời sống một cách hợp lý để mỗi giây phút đều tiếp xúc với sự sống.

– Nghe thuyết pháp, sửa chữa lỗi lầm và vun bồi hạnh phúc.

– Học chưa bao giờ là đủ nên cứ tiếp tục học, nhớ lại lời dạy của đức Phật và thực tập tâm yên lặng.

– Học mọi điều lành và vâng giữ hành theo, đồng thời khuyến khích người khác thực tập hạnh phúc như mình.

– Tham dự các buổi pháp đàm, thảo luận đạo, thân cận bậc thiện tri thức và mời người thực tập đánh giá phẩm chất tu học của bản thân.

– Dạy cho tâm mình an tịnh mọi lúc mọi nơi.

– Lấy trong sạch làm nền tảng; trì giới và tham thiền là hai phương pháp làm trong sạch tâm.

– Thực tập chánh niệm và thiền định, trau dồi trí nhớ và trí tuệ.

– Luôn luôn nhớ mọi việc đang xảy ra bên trong lẫn bên ngoài trong giây phút hiện tại, đồng thời sử dụng trí tuệ quán chiếu các sự việc đó.

Pháp thứ sáu: Tư cách của người biết hàng đại chúng.

– Biết công chúng có nhiều hạng người khác nhau, nên cách hành xử cũng tuỳ theo hạng người mà thay đổi.

– Làm vừa lòng người và đem hạnh phúc đến cho người, thiết tưởng đây là điều mà người tu thực hiện không ngừng nghĩ.

– Dù bị mắng nhiếc hay đánh đập, dù bị hàm oan hay tù đày, vẫn một mực từ bi thực tập nhẫn nhục, khiêm cung và hoá độ được người.

Pháp thứ bảy: Tư cách của người biết chọn người để thân cận.

– Chọn bạn là điều quan trọng, nên chọn người biết điều hay lẽ phải mà thân cận.

– Chọn bạn là những người lành, dù là hạng nào, giai cấp nào trong xã hội, không cần chứng cấp bằng, chỉ cần hành động chân chính, lời nói chánh niệm, suy nghĩ và tư tưởng lành.

– Quan sát kỹ người gần bên mình để giao phó trách nhiệm.

48. Kinh Bảy Pháp Thiện Tri Thức – Thiền Môn Nhật Tụng (không rõ nguồn gốc người dịch! Thành thật xin cáo lỗi.)

TN

Advertisements

Tháng Bảy 25, 2010 Posted by | Phật Giáo | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Giãi mã chữ “Tình”

Ái ngã luận


(bài làm số 20)

Phiền não là bồ đề!- Giữa thiện và ác, Giữa chánh và tà. Hay giữa đời và đạo, hoặc sống về nội tâm (tu tâm) hay ngoại tâm (dục vọng). Tất cã đều do nguồn gốc của “Khổ” tạo ra. Biết là bồ đề, không biết thành phiền não.

            Vì thế tôi gởi lời chào thân ái đến, Các bạn trẻ thông minh muốn tìm được người yêu thương. Muốn có một mái ấm gia đình. Vợ hiền con thảo. Muốn cho họ hàng, xã hội, quê hương được hạnh phúc, vui tươi, hùng mạnh, giàu sang thì Chúng ta hãy cùng nhau giúp đở lẫn nhau.

            Cho người chưa hiểu rồi sẽ hiểu. Người đã hiểu thì áp dụng vào kinh nghiệm đời sống.
Người đã có kinh nghiệm thì nên giúp đở thêm. Vừa kinh nghiệm thêm cho mình, lại vừa đêm lại sự an vui cho người khác. Thì còn đều gì tốt hơn bằng. 

            Ái ngã: Chính là sự hiểu biết, suy đoán của nội tâm làm chủ, rồi từ nội tâm đó chuyển biến ra bằng ngôn ngữ, hành động. Mới sanh ra tất cã hành tướng ( Hỉ, Nộ, Ái, Ố.”Vui, buồn, giận , ghét” và Thịnh, Suy, Vinh, Nhục.) Xem lại dựa đề truyện Thiền (Tám gió thổi không động).

Xem tiếp… Hoặc vào blog…Hay diễn đàn

Tháng Sáu 23, 2010 Posted by | Nhơn Quả đời thường | | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Trắc nghiệm & Thực thi thân tâm

Trắc nghiệm thân tâm.I


(bài làm số 18)

Trắc nghiệm: là ôn lại, kiểm soát lại những bài tập, bài học trước khi thi.

Thân tâm: nghĩa là thân thể và tâm ý. Trong danh từ của kinh. Gọi là Danh, Sắc. Hay Thân Khẩu ý. Và bàn rộng ra là. Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức. Quán duyên sanh khởi thành “Thập Nhị Nhân duyên”.

Trắc nghiệm thân tâm: Xét lại hành vi tạo tác thiện, ác. Nguyên nhân từ nhân duyên nào, khi chúng ta thấy biết được thì mới tu sửa được.

Trong các bài kệ đã nói lên ba thời trong cuộc sống hàng ngày. “Quá khứ”, “hiện tại”, “tương lại”.

Làm đề tài trắc nghiệm thân tâm là những bài kệ trong kinh Pháp Cú chúng ta đã học qua. Xem tiếp… Hoặc vào blog

—————————————–

Thực Thi Thân Tâm.

(bài làm số 19)

Kính thưa Quí thiện hữu đã tham gia vào trang http://tracnghiemthantam.blogspot.com/ này. Bài làm số 19 là bài sau cùng. Chúng tôi ước nguyện, chính vì tự giác, giác tha. Và hy vọng các Hành giả được hoàn toàn. Giác hạnh viên mãn. Chúng ta không muốn bỏ phí thời gian trong khi tìm Thầy hiền, bạn lành chưa được. Nên. 

            Lấy kinh làm nền tản, Lấy giới làm luật, Lấy Đạo lý làm hành trang! Xem tiếp… Hoặc vào blog…Hay vào Diễn đàn.

Tháng Sáu 19, 2010 Posted by | Trang nhà | | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Chào các bạn,

Lời mở đầu:

CD. Niệm Phật, Lạy Phật theo phương pháp Niệm Phật Kinh Hành.

Chào các bạn,

            Chúng ta là phật tử tại gia thì ít có phương tiện, thời gian tu tập hơn những Thầy đã xuất gia.

            Muốn xám hối, niệm Phật thì phải vào chùa, còn kinh hành cần phải có bạn đồng tu. Bất tiện rất nhiều.

            Lúc ban đầu tôi cũng thường lên chùa học hỏi Thầy, hoặc lên Internet lục lạo giáo Lý. Thời may gặp được Pháp môn Niệm Phật Kinh hành này, thấy hay hay, rồi từ từ kết hợp với xám hối lạy Phật lại càng hay hơn nửa và đã để lên website tới ngày nay. Xem tiếp

———————————————————

 Tu tâm dưỡng tánh.  (Bài làm số 01)

Tu tâm dưỡng tánh, là một việc làm hết sức hợp lý cho nhân loại, mà ai ai cũng dể dàng làm được. Không cần phải có trí thức thâm cao hay chữ nghĩa thấp kém hoặc người xuất gia làm được mà người chưa xuất gia không thể làm được.v.v.  

            Người biết tu tâm dưỡng tánh sẽ có cho mình một lối sống vui vẽ, lành mạnh, hạnh phúc. Cho mình, cho người kế bên mình, cho cã họ hành làng lối xóm và quê hương đất nước mình. Chính là tu tâm dưỡng tánh.

            Ai ai cũng giữ tròn bổn phận đạo làm con, bổn phận làm cha mẹ, bổn phận thầy, trò. Làm tròn trách nhiệm thì sự sai lầm tình người sẽ bớt đi. Đó là tu tâm dưỡng tánh. Xem tiếp… Hoặc vào blog

———————————————————

Tu Khẩu Nghiệp (Bài làm số 02)

Học Niệm Phật về sự thì học rất dể dàng, ai học cũng được, không tu học cũng được, đi, đứng, nằm, ngồi Niệm Phật, cho tới ăn, uống, làm việc nặng nhẹ cũng Niệm Phật được.

            Nhưng về lý thì có khác biệt nhiều. Niệm Phật cầu thành Phật, Niệm Phật cầu vãng sanh Tịnh-độ, và Niệm Phật để cho tâm bình, cảnh lặng.v.v. Xem tiếp… Hoặc vào blog

———————————————————————-

Tu Thân nghiệp

(Bài làm số 03) Học Sửa Tâm, Sửa Tánh.

Chào các bạn,

            Tu Tâm, Dưỡng Tánh thật là dể, không cần học, chỉ cần bắc chước đều thiện, đều phải thì nên làm là được rồi. (Là Người Hiền).

            Còn Tu Tâm, Sửa Tánh cũng thật dể, ngăn ngừa “Bát Phong” tám gió, chỉ tu có 6 chữ “Lục Tự Hồng Danh” Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật, mà còn tăng Phước lớn vô lượng. Không có vì bằng.

            Vậy học Sửa Tâm, Sửa Tánh cũng không khó vì, như biết 1+1=2 thêm một chút năng lượng thì diệt tội hằng sa. Vì vậy không có pháp thù thắng nào hơn là “Lạy Phật”. Vậy.

Xem tiếp… Hoặc vào blog

————————————–

Cần biết về Dưỡng Sinh.

(Bài làm số 04)

Chào các bạn. Hải Thượng Lãn ông dạy rằng:

Trong nhà mở cửa thoáng hơi,

Để cho dưỡng khí mặt trời lọt qua

Hàng ngày luyện khí chớ quên

Hít vào thanh khí độc liền thải ra

Làm cho khí huyết điều hòa

Tinh thần giữ vững bệnh tà khó xâm.

            Và Công phu lạy Phật là pháp môn rèn luyện Thân, khẩu, ý, còn gọi là Lạy Phật Dưỡng Sinh Thực tập hàng ngày sẽ có. Năng lượng càng cao, Sức khỏe càng tăng. Xem tiếp… Hoặc vào blog

————————————-

Tìm hiểu về Kinh Hành và Thiền-định.

(Bài làm số 05)

Cách nay hơn 25 thế kỷ, nơi xứ Ấn độ linh thiêng và đầy màu sắc tôn giáo, người ta nhận thấy có một tăng đoàn hành khất do đức Phật Thích Ca Mâu Ni lãnh đạo.

            Hình ảnh đoàn hành khất thật trang nghiêm và thanh tịnh đã gây xúc động không biết bao nhiêu con tim và tạo nên tình cảm kính quý vô vàn trong lòng xã hội từ vua chúa cho đến thứ dân.

            Hình ảnh ấy biểu trưng cho sự giải thoát của những bậc đã giải thoát mà đức Phật là vị khai sáng. Xem tiếp… Hoặc vào blog

—————-

Tu Ý nghiệp

(Bài làm số 06)

Chào các bạn,

            Học giáo lý, tu tâm. Nếu khó hơn ngoài đời thì ai học được, Người đời ngày nay rất tiến bộ và văn minh hơn người xưa nhiều, truyền thông điện thoại, mạng Internet, cả lên trời còn lên được. Vậy tu về tinh thần tuệ giác khó lắm thay! Xem giải mã về thiền trong bài làm số 05. Thì sẽ biết tại sao, người đời có tiến bộ hơn người xưa không.

            Cái thường của ta là hay “Ðứng núi này trông núi nọ”, rồi bỏ cơ hội, hoặc không đủ kiên nhẩn. Do vậy các bạn đừng chú trọng học sẽ thành Phật liền, Hay nghĩ theo luận nghĩa tiêu cực. Có người tu mấy chục năm còn bỏ đạo. Các tổ còn tu cã đời mới giác ngộ. Muốn thành Phật thì phải tu trăm vạn kiếp mới thành Phật.v.v. Xem tiếp… Hoặc vào blog

—————————————–

Chơn ngã thập tiểu luận!

(Bài làm số 07)

Mười tiểu luận cho hàng cư sĩ tại gia là sự học hỏi, hiểu biết từ giáo lý chơn ngã trong kinh Pháp Cú.

              Áp dụng vào đời sống hiện tại, vì nhân đó đã luận bàn ra 10 tiểu luận.

              Luận bàn ở bài này không phải là Kinh Luật Luận bàn, hay giống như các vị giảng sư, Tri thức, Trí thức từng đã làm. Mà chính là học lại, ôn lại, thực hành, và thanh lọc các lý tánh bất thiện trong quá khứ, hiện tại thực hành theo lý tánh thiện, và ngăn ngừa hành vi bất thiện.

Thực dụng cho học tập đã chia ra từ 10 tiểu luận, thành lập ra 2 phần là.

Trắc nghiệm thân tâm và Thực thi thân tâm. Chính là.

            a)- Ta đối với người,

            b)- Người đối với ta,

            c)- Nhơn ngã nhân sinh,

            d)- Tự ngã nhân sinh.

Xem tiếp… Hoặc vào blog

——————————–

Kinh Pháp-Cú

(Bài làm số 08)

Kinh điển nam tông nhiều, mà kinh điển bắc tông Phật-giáo cũng nhiều. Nếu chúng ta tìm đọc cũng phải mất dài ba năm. Còn như muốn học hết chưa chắc cã đời sẽ hết. Chớ đừng nói là y pháp phụng hành. Trong khi chúng ta còn đầy ấp thấp tình, lục dục, Còn tham sân si ngã mạn, ác kiến rất nhiều. Tự mình cũng thấy đều đó.

Nếu chạy theo hình bóng của tướng ngã thì bao giờ mới tu sửa thân tâm!

          Trong Phật học. Chữ khổ là do ái sanh, Nếu đoạn khổ, thì tìm gốc của ái mà nhổ bỏ đi. Là tu sửa. (Gốc của ái chính là sự sinh hoạt hàng ngày ta sống đây.) Vì vậy…

          Tìm một quyển kinh để học thật không dể dàng như ta tưởng. Cho vừa với trình độ kiến thức, và phương tiện trong cuộc sống hàng ngày. Xem tiếp… Hoặc vào blog

——————————-

Văn,Tư,Tu Tự ngã luận.

(Bài làm số 09)

Trong tám vạn bốn ngàn pháp môn (84000) tu học Phật, có nhiều phương pháp học Phật sinh động. Chủ thể chỉ là một. Một là đoạn trừ đau khổ. Tiến tới chơn ngã Pháp hữu vi niết bàn. Nhưng Văn,Tư,Tu là phương tiện tu trì, khai mở trí huệ học giúp cho hành giả học và hành trì theo lời Phật dạy nhằm đến mục đích an lạc trong hiện tại và tiến đến qủa vị Niết bàn.

VĂN : Tập trung các dử kiện nghe, thấy, trình bày, ghi nhận, trong kinh điển và các luật, luận từ các thầy tổ ghi chép lại sau ngài nhập niết bàn.

: Ðưa ra những nhận định thuyết yếu, suy luận lại Nghĩa, Pháp, Từ, Thuyết. Và đem giáo lý này, hòa hợp vào cuộc sống hiện tại. (Là Pháp thế gian).

TU: Sau khi học một quyển kinh cần nên lựa trọn cho hợp với trình độ thu nhận, Và quán xét kỷ. Sau đó mới lập chương trình, phương án thực hiện. Tu hành và Thiền định. Xem tiếp… Hoặc vào blog

—————————————-

Nhân Quả Pháp Cú Luận

(Bài làm số 10)

Vũ trụ, vạn vật không phải tuần hành, biến dịch một cách tự nhiên, vô lý, mà tuân theo một cái luật chung. luật đó là luật Nhân quả. Luật này không phải do một đấng nào, xẫ hội nào đặt ra, mà là một luật thiên nhiên âm thầm, lặng lẽ, nhưng đúng đắng vô cùng.

Người đời vì không quan sát một cách kỹ càng, tường tận nên không thấy được luật ấy. Do đó, họ đã hành động một cách bừa bãi, thiếu tinh thần trách nhiệm đối với bản thân mình và với người chung quanh. Và cũng chính vì thế mà họ đau khổ, lặn hụp mãi trong biển mê mờ, tội lỗi. Xem tiếp… Hoặc vào blog

————————————–

Tứ Diệu Ðế Pháp Cú luận.

(Bài làm số 11)

Hể là người đã quy y Tam-bảo, thọ trì ngũ giới, hầu như điều biết luận Nhân Quả, thiện ác, phân minh.

            Làm ác tất nhiên bị tù tội, nếu lẩn trốn được luật pháp thì cũng khó thoát được nghiệp quả sau này.

            Người đệ tử Phật biết làm lành, tránh dữ. Thì mới gọi là người đệ tử chân chánh của Phật-giáo.

            Làm lành, tránh dữ chỉ nghe theo cũng chưa đủ, mà cần phải biết phương pháp học và thực hành. Chính là Lý Diệu Đế. Là Pháp vi diệu tối cao đầu tiên Ngài thuyết. Xem tiếp… Hoặc vào blog

———————————

Văn Thơ Pháp Cú Kệ

(Bài làm số 12)

Người thợ chuyên nghiệp là nhờ nhiều năm kinh nghiệm, Nghệ nhân thành công do vào bàn tay khéo léo. Ngưòi Họa sĩ vẽ được bức tranh có thần hồn, là do cãm nghĩ của người biết thưởng thức và cã người họa sĩ đồng tâm.

            Thì những tác phẩm văn hay, giỏi chữ chính là kiến thức văn hóa. Mà người sáng tạo ra nó, không phải chỉ cho họ, hoặc người có đủ kiến thức!- Thưa, là cho tất cả mọi người dù là người dốt chữ, khi nghe, họ cũng hiểu được nội dung của người viết, mới gọi là người Văn sĩ, Danh sĩ, nhà văn.v.v. Xem tiếp… Hoặc vào blog

—————————————

Tri nhon

(Bài làm số 13)

Tri nhơn tri diện bất tri tâm: Biết người biết mặt không biết tâm. Là lòng người sâu kín khó lường, Ngoài mặt thì mừng mừng rở rở, trong lòng thì nghi ngờ đủ thứ. Họ gần người nghèo thì sợ hao tốn tiền bạc, gần người giàu sang thì sợ khinh khi. Vì lòng tự trọng có khi thái quá. Sẽ mất đi cơ hội thân thiết bình đẳng. Xem tiếp… Hoặc vào blog

—————————————-

Tri Ngã Pháp Cú luận

(Bài làm số 14)

Chào các bạn,

            Sống ở đời có ai làm người trọn vẹn không? – Trời mưa họ cũng trách,

Trời nắng cũng phiền. Cã ông Trời còn chưa vừa lòng người. Người mập thì nói là mập ù, người ốm thì nói ốm nhôm. Làm như rùa, ăn như heo.v.v. Còn nửa người nói ít thì cho là hiểm, nói nhiều thì khinh lắm lời, nói vừa vừa cũng trách. Thị phi là thị phi. Ta càng tránh, thì càng khổ đau. Tốt hơn tự mình kiểm soát lấy mình. Xem tiếp… Hoặc vào blog

——————————————

Đạo Đời Pháp Cú chuyện luận

(Bài làm số 15)

Khi ta đọc kinh Đại Bát Niết-bàn, Nói về Khỗ, Thường, Ngã, Tịnh. Mới đầu ta cảm thấy như một bản đồ của bốn định nghĩa, rồi ta đọc tiếp Trực chỉ của Pháp-sư Thích Từ Thông. Quán chiếu với Tứ-đế thì hiểu thêm một phần nửa.

            Nhưng Pháp-sư nói thêm, Cần phải học rõ thêm một lần nửa là Văn, Tư, Tu, cũng chưa đủ mà phải thực hành Giới, định, huệ. (Thiền-định)

            Vậy chúng ta đã học, hiểu, hành. Nhưng ta còn chưa áp dụng vào đời/đạo! Thì cái biết này chỉ là lý thuyết.

            – Khi xem tiếp tới chuyện “Vô thường” do Tuệ Duyên sưu tập. Nếu ta là tên tử tù trong cốt chuyện thì cũng vậy. Ðó là lý tánh tỉnh ngộ về “Vô thường”. Thì mới thấy đời người thật ngắn ngũi, phải tu mau kẽo không kip vậy. Xem tiếp… Hoặc vào blog

——————————————-

Dụ Ý Pháp Cú luận

(Bài làm số 16)

Có người bảo vua nước Lương rằng: “Huệ Tử nói việc gì cũng hay thí dụ. Nếu nhà vua không cho thí dụ, thì Huệ Tử chắc không nói gì được nữa”. Vua bảo: “Ừ, để rồi ta xem“.Xem tiếp… Hoặc vào blog

—————————————

Chân Thiện Mỹ, Ý Pháp Cú luận

(Bài làm số 17)

Đạo lý là chân thiện mỹ, Phật là chân thiện mỹ, Thánh nhân là chân thiện mỹ. Những lời hay, ý đẹp trong dân gian để lại cho hậu thế, đời đời. Là Chân thiện mỹ.

Chân thiện mỹ nơi người. Người đối với người đừng làm khổ cho nhau.

Chân thiện mỹ trong gia đình. Biết đùm bọc lẫn nhau, giữ hạnh phúc chung.

Chân thiện mỹ ngoài xã hội. Người biết bổn phận trong xã hội, Biết bảo vệ môi trường thiên nhiên và sinh thái.v.v. Xem tiếp… Hoặc vào blog

————————————-

Tháng Sáu 12, 2010 Posted by | Trang nhà | | Bạn nghĩ gì về bài viết này?